Üyelik Sözleşmesi

BAYİ ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

Bu sözleşme bir tarafta, Okçumusa Caddesi, Şair Eşref Sok. No:10 Karaköy 34421 İstanbul adresinde bulunan  Gül Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Gül Elektrik) ve diğer tarafta ……………………………………… adresinde mukim ………………………………………… (Bayi) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

 

MADDE 1 : TANIMLAR

 

Bu sözleşmede Gül Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi bundan böyle GÜL ELEKTRİK olarak, GÜL ELEKTRİK’ten ürün veya hizmet alımı yapan …………………………………………………………………………………… bundan böyle BAYİ olarak, Gül Elektrik’in internet üzerinde ………………………… adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet sayfaları, “GÜL ELEKTRİK E TİCARET”, BAYİ’nin “GÜL ELEKTRİK E TİCARET” sistemi üzerinden satın aldığı ürün/ürünleri satacağı, satmış olacağı kişi veya kurumlar MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

 

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşme, GÜL ELEKTRİK tarafından satışa sunulan her türlü ampul, elektrik aksamı ve benzeri ürünlerin GÜL ELEKTRİK E-TİCARET internet satış kanalı üzerinden temin edilmesi amacıyla, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET internet satış kanalının BAYİ kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri belirler.

 

MADDE 3 : GENEL KOŞULLAR

 

 1. a) İşbu Sözleşme, BAYİ'nin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip elektronik ortamda onayladığı andan itibaren geçerlidir. BAYİ, websitesine giriş yaparak ve/veya üye olarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ederek onayladığını ve websitesi içinde yer alan kullanım, üyelik ve hizmetlere ilişkin olarak GÜL ELEKTRİK tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder. BAYİ üyeliği, websitesine üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve GÜL ELEKTRİK tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

 

 1. b) BAYİ’ye, GÜL ELEKTRİK’in belirleyeceği bir “Bayi Kodu”, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET sistemi üzerinde her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili “Ana Kullanıcı Adı” ve bir “Ana Kullanıcı Şifre” si verilir.

 

 1. c) “Bayi Kodu“ her bayi için farklıdır ve aynı “Bayi Kodu” iki farklı BAYİ’ye verilmeyeceği gibi, bir BAYİ’ye de birden fazla “Bayi Kodu” verilmez.

 

 1. d) “Ana Kullanıcı adı” ve “Ana Kullanıcı Şifresi” GÜL ELEKTRİK tarafından üretilir. BAYİ bu şifreyi ilk kullanımda mutlaka değiştirme yükümlülüğü altındadır. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen BAYİ’nin sorumluluğunda olup, GÜL ELEKTRİK, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

 1. e) BAYİ, istemesi halinde değişik yetkilere sahip “Kullanıcı Adları” üretebilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. BAYİ, bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.

 

 1. f) BAYİ’nin GÜL ELEKTRİK E-TİCARET üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Bayi Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifresini girmesi gereklidir.

 

MADDE 4 : BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. a) Bayi, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde her hangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak üyeliğinin sona erdirilebileceğini,

 

 1. b) GÜL ELEKTRİK E-TİCARET 'e erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin BAYİ adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirildiğini, bu işlemlerden kayıtsız şartsız BAYİ’nin sorumlu olduğunu, şifre ve kullanıcı kodunun yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı GÜL ELEKTRİK’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını,

 

 1. c) GÜL ELEKTRİK E-TİCARET’de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının, ürün ve hizmetlerle ilgili her türlü fikri mülkiyet hakkının GÜL ELEKTRİK’e ait olduğunu, bunları hiçbir şekilde kullanmayacağını, kopyalamayacağını, çoğaltıp, dağıtmayacağını,

 

 1. d) İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET ortamına eklediği içerik ve dosyaların ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve GÜL ELEKTRİK’in bu fikir, düşünce, ifade, içerik ve dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

 

 1. e) Servis kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan GÜL ELEKTRİK’in sorumlu olmayacağını,

 

 1. f) Sunulan hizmetlere GÜL ELEKTRİK tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde bozmamayı, değiştirmemeyi, bozulmuş veya değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve bu düzenlemelere uymadığı durumlarda GÜL ELEKTRİK’in tüm zararlarını tazmin etmeyi,

 

 1. g) Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü GÜL ELEKTRİK’in sorumlu olmayacağını,

 

 1. h) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar veya dosyalar veya iletiler göndermemeyi,

 

 1. i) Ortama ekleyeceği yazışma, konu başlıkları, rumuzlar ve sair içeriklerin genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını,

 

 1. j) Diğer kullanıcıları rahatsız, taciz ve tehdit etmemeyi,

 

 1. k) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

 

 1. l) Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal, içerik veya bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

 

 1. m) GÜL ELEKTRİK’in yazılı izni bulunmadan reklam yapmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

 

 1. n) Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

 

 1. o) GÜL ELEKTRİK E-TİCARET servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kendi rızası dahilinde olduğunu, bunların bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı GÜL ELEKTRİK’ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep etmemeyi,

 

 1. p) GÜL ELEKTRİK’ten yazılı izin almadan GÜL ELEKTRİK E-TİCARET servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,

 

 1. q) GÜL ELEKTRİK’in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

 

 1. r) Kurallara aykırı davrandığı takdirde GÜL ELEKTRİK’in hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve kendisini servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

 

 1. s) GÜL ELEKTRİK’in kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

 

 1. t) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüs (vb.) gibi postaları dağıtmamayı,

 

 1. u) Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, yayınlamamayı,

 

 1. v) “Ana kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapılacak her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

 

 1. w) Sistem üzerindeki satın alma işlemini GÜL ELEKTRİK’in belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı veya sanal pos aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, kredi kartı ile yapılan işlemlerden dolayı yaşanabilecek kredi kartı itirazları ve iptallerinden dolayı GÜL ELEKTRİK’in uğrayacağı zararları derhal tazmin edeceğini,

 

 1. x) Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadığı takdirde ürünün kendisine teslim edilmeyebileceğini,

 

 1. y) Diğer kullanıcıların şifrelerini almayacağını, o şifrelerle elde ettiği bilgileri deşifre etmeyeceğini ve hiçbir şekil ve amaçla kullanmayacağını

 

kabul ve taahhüt eder.

BAYİ bu Sözleşmeye göre temin edeceği ürünleri; yalnız kendi hesabına ve rizikosu kendisine ait olmak üzere satışa yetkili olup, GÜL ELEKTRİK namına herhangi bir taahhüde girmek ve/veya hukuki işlem yapmak yetkisine sahip değildir. Bu nedenle BAYİ, GÜL ELEKTRİK’in vekili, acentası ve/veya ticari mümessili olmayıp tamamen kendi nam ve hesabına hareket eder. BAYİ, GÜL ELEKTRİK’in yazılı izni olmaksızın onun adını, adresini telefon numarasını, marka, amblem veya logolarını kullanamaz

 

MADDE 5 : GÜL ELEKTRİK’E VERİLEN YETKİLER

 

 1. a) GÜL ELEKTRİK herhangi bir zamanda GÜL ELEKTRİK E-TİCARET sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı GÜL ELEKTRİK’in, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET’in üyelerine, BAYİ’ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 1. b) GÜL ELEKTRİK, sözleşmeyi imzalamış olan bayilerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan bayilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın süresiz olarak engelleyebilir veya gerekli gördüğü durumlarda BAYİ’nin kullanıcı adı veya şifresini değiştirebilir.

 

 1. c) GÜL ELEKTRİK, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

 

 1. d) GÜL ELEKTRİK, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

 

 1. e) GÜL ELEKTRİK, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı GÜL ELEKTRİK sorumlu tutulamayacaktır.

 

 1. f) GÜL ELEKTRİK, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin fikri mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

 

 1. g) GÜL ELEKTRİK’in, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET üzerinden yaptığı satışlar, kendi stoklarıyla sınırlıdır. GÜL ELEKTRİK stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını BAYİ hesabına iade edebilir. GÜL ELEKTRİK ürünlerin GÜL ELEKTRİK E-TİCARET sisteminde teşhir edilmesiyle ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt etmez.

 

 1. h) GÜL ELEKTRİK, BAYİ’nin kendisine ilettiği kişisel bilgilerin, içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

 

 1. i) GÜL ELEKTRİK E-TİCARET’te satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi GÜL ELEKTRİK’e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde GÜL ELEKTRİK hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını BAYİ hesabına iade edebilir. GÜL ELEKTRİK tarafından yayınlanan her yeni fiyat listesi daha önceden yayınlanmış fiyat listelerini geçersiz kılar.

 

 1. j) GÜL ELEKTRİK, BAYİ’nin GÜL ELEKTRİK E-TİCARET’ten başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde BAYİ geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden GÜL ELEKTRİK’in sorumlu olmadığını kabul eder.

 

 1. k) GÜL ELEKTRİK, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde BAYİ’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için GÜL ELEKTRİK E-TİCARET ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, “onay” butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde BAYİ’nin üyeliği GÜL ELEKTRİK tarafından iptal edilebilecek veya “onay” verilene kadar askıya alınabilecektir.

 

 1. l) GÜL ELEKTRİK, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET’in üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. GÜL ELEKTRİK, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET’te ilave servisler açabilir, bazı servisleri kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

 1. m) GÜL ELEKTRİK, kredi kartı limiti onaylanmadığı halde istediği müşterilerine alışveriş izni verme hakkına sahiptir.

 

MADDE 6 : GÜL ELEKTRİK’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. a) GÜL ELEKTRİK, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET’in sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak ve mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapıyı kurar ve bakımını sağlar.

 

 1. b) GÜL ELEKTRİK, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET’te yer alan birçok bilginin GÜL ELEKTRİK’in dışındaki kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.

 

 1. c) GÜL ELEKTRİK, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET’ten sipariş verilen ürünleri sipariş tarihini göz önünde tutarak ve adil bir sıra gözeterek BAYİ’lerine teslim eder. Ancak GÜL ELEKTRİK dışında veya GÜL ELEKTRİK’in bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden ve bunlar nedeniyle oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

 

 1. d) GÜL ELEKTRİK, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET’ten verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir.

 

MADDE 7 : FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI

 

 1. a) Sözleşme kapsamındaki her türlü ürün bedeli için GÜL ELEKTRİK’in yayınladığı fiyat listeleri kullanılacaktır.

 

 1. b) BAYİ kendi satışlarında GÜL ELEKTRİK’in yayınlamış olduğu fiyat listesinde tavsiye edilen perakende fiyatlara azami ölçülerde uyacaktır.

 

 1. c) Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden belirlenmiş fiyat listesinde yerel para birimi hesaplamasında kullanılmak üzere, döviz kuru olarak satışın yapıldığı güne ait Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır.

 

 1. d) BAYİ, MÜŞTERİ’lerle arasındaki fiyat değerlendirme ve ayrımı konularında ticari etik değerlere uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder. Gereken hizmet ve fiyat dengesini korumakla sorumludur.

 

MADDE 8 : KREDİ KARTI  VE SANAL POS KULLANIMI

 

 1. a) BAYİ’nin sipariş ödemelerini Kredi Kartı ile gerçekleştirmek istemesi durumunda, BAYİ öncelikle şirkete ait Kredi Kartını kullanabilecektir. Eğer şirkete ait Kredi Kartı mevcut değil ise, bu durumda şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartlarını kullanabilecektir. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, GÜL ELEKTRİK, ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan BAYİ’ye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı BAYİ sorumlu olacak ve GÜL ELEKTRİK’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. BAYİ tarafından satışa konu malın bedelinin süresinde ödenmemesi veya sözleşmenin sona ermesi halinde BAYİ’nin ayrıca bir talimatına gerek kalmaksızın GÜL ELEKTRİK tarafından, bilgileri verilen kredi kartlarından tahakkuk eden alacak tutarı bilgiler pos makinesine el ile girmek suretiyle tahsil edilir. BAYİ bu konuda herhangi bir itirazda bulunmayacağını, bulunması halinde ise itirazın geçersiz sayılacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

 1. b) GÜL ELEKTRİK, işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra BAYİ’ye gerekli sanal pos şifrelerini sağlamakla yükümlüdür. Verilen şifrelerin güvenliği BAYİ sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm işlemlerden BAYİ sorumludur. BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl süre içerisinde GÜL ELEKTRİK sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.
 2. c) BAYİ’nin sanal postan yapacağı işlem sadece mal veya hizmet karşılığı olacaktır.

 

 1. d) BAYİ, sadece GÜL ELEKTRİK’e ait posu kullanacaktır. Ürün bedellerini aşan tahsilat miktarları cari hesaba alacak kaydedilecektir. BAYİ, MÜŞTERİLER’in kartını GÜL ELEKTRİK posunda kullanacağını ve bu nedenle ödemenin direkt GÜL ELEKTRİK’e yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraza mahal vermeyecek şekilde bildirilecektir. BAYİ, müşterisinin bu tür olası itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve müşterisine lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. e) BAYİ sahte ve /veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlış şekilde yapılan sanal pos işlemlerinde, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve GÜL ELEKTRİK’in hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun BAYİ’ye ait olduğunu, GÜL ELEKTRİK’in söz konusu bedelin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve/veya ihtara gerek olmaksızın BAYİ’den tahsile yetkili olduğunu ve GÜL ELEKTRİK’in talep ettiği tarihte nakit olarak GÜL ELEKTRİK’e ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 1. f) GÜL ELEKTRİK herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını revize edebilir.

 

 1. g) GÜL ELEKTRİK, günlük kredi kartı başına işlem limiti ve işlem adedini belirlemeye, 3D Secure güvenlik katmanını kullandırmaya yetkilidir.

 

 1. h) GÜL ELEKTRİK E-TİCARET sistemi üzerinden yapılan işlemlerden bankaca kesilen komisyon tutarı GÜL ELEKTRİK tarafından sanal pos işlem komisyonu olarak BAYİ’ye fatura edilecektir.

 

 1. i) BAYİ, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET sistemi üzerinden ödeme yaptığı esnada;

 

 • Kan/sıhri hısımları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi üçüncü bir kişiye ait kredi kartlarını kullandığı takdirde, üçüncü kişilerin GÜL ELEKTRİK’ten mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek itiraz etmeleri halinde,
 • Ayrıca her türlü gerçek dışı ve usulsüz işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan eylemler nedeniyle GÜL ELEKTRİK’in 3. kişileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, GÜL ELEKTRİK’i işbu talep ve davalardan derhal beri kılmayı, GÜL ELEKTRİK’in bu sebeplerle yapmak mecburiyetinde kalacağı her türlü ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu ve herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu işlemlere esas tutarları, her türlü yargılama gideri, vekalet ücreti ve sair masrafları, GÜL ELEKTRİK’e ödeme yaptığı tarihten itibaren işletilecek ticari avans faizi ile birlikte herhangi bir ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın derhal ilk talepte nakden ve defaten ödemeyi gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. j) Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı poslar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı GÜL ELEKTRİK’in BAYİ’ye, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 2. k) BAYİ, GÜL ELEKTRİK E-TİCARET sistemi ile yapmış olduğu tahsilatlarından dolayı nakit iadesi, GÜL ELEKTRİK’in satmadığı bir mal ya da hizmetin verilmesi vs. gibi herhangi bir talepte bulunamaz. BAYİ’nin, GÜL ELEKTRİK nezdinde oluşan cari hesap alacağı için hiçbir faiz, vade farkı, kur farkı vs. tahakkuk ettirilmeyecektir. BAYİ bu yöndeki tüm talep haklarından peşinen feragat etmiştir.
 3. l) GÜL ELEKTRİK kendisine ait pos cihazlarında ve sanal poslarda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiştirme konusunda tamamen serbesttir.
 4. m) GÜL ELEKTRİK tek taraflı olarak GÜL ELEKTRİK E TİCARET sistemi üzerinden ilanda bulunarak herhangi bir anda kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda BAYİ’nin kazanılmış hakları saklıdır.
 5. n) BAYİ’nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla GÜL ELEKTRİK’in uğrayabileceği zararlar derhal BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da GÜL ELEKTRİK tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal ve nakden GÜL ELEKTRİK’e ödenecektir. BAYİ’nin carisinde alacak mevcut olması halinde GÜL ELEKTRİK her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir.
 6. o) BAYİ, Kredi Kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, GÜL ELEKTRİK’in ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan tek başına sorumludur.
 7. p) BAYİ, sanal pos işlemlerinde kart hamili olan MÜŞTERİ’si ile beraber, içerisinde adı, soyadı kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tutarı (çekilmesi talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, kendisinin ve kart sahibinin imzasını içeren talimatın yer aldığı İşlem Özeti dokümanını imzalamak ve MÜŞTERİ’sine imzalatmak zorundadır.
 8. q) BAYİ satış belgelerini, fiziksel pos sliplerini ve sanal pos işlemlerinde MÜŞTERİ tarafından imzalanmış olan İşlem Özeti’ni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya GÜL ELEKTRİK tarafından herhangi bir nedenden dolayı talep gelmesi durumunda, talep tarihini takip eden 2 iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür. Belgeler ibraz edilmediği takdirde, GÜL ELEKTRİK satış belgesi tutarını BAYİ’nin hesabından resmen tahsil etme hakkına sahiptir. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece GÜL ELEKTRİK ve BANKA’nın kayıt ve belgeleri esas alınır. BAYİ bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.
 9. r) BAYİ, kredi kartı, pos makinası ve sanal pos üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile GÜL ELEKTRİK’in ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. BAYİ, GÜL ELEKTRİK’in uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili GÜL ELEKTRİK’in hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 10. s) BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı satış işlemine dair MÜŞTERİLER ya da 3. şahıslar tarafından GÜL ELEKTRİK’ten talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan GÜL ELEKTRİK’i derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ bu yükümlülüğünü geciktiremez.

MADDE 9: CARİ HESABIN İŞLEYİŞ ŞEKLİ

 

 1. a) GÜL ELEKTRİK, BAYİ’ye sattığı ürünlerden, gördüğü hizmetlerden, ödediği paralardan ve diğer hususlardan ötürü bir cari hesap tutacak ve tutuğu bu cari hesaba işlemin niteliği itibariyle alacak veya borç kaydedecektir.

 

 1. b) BAYİ’nin GÜL ELEKTRİK E-TİCARET sistemi üzerinden yaptığı tahsilatlar GÜL ELEKTRİK tarafından belirtilen süre sonunda, komisyon oranı düşüldükten sonra, BAYİ’nin ilgili cari hesabına alacak kaydedilecektir.

 

 1. c) GÜL ELEKTRİK, Sözleşmeden önce BAYİ ile yaptığı her türlü hukuki muamele, fiil ve işlemlerden dolayı kendi ticari kayıtlarına göre BAYİ’nin alacaklı ve borçlu bulunduğu meblağı aynen cari hesaba alacak veya borç kaydetmek hakkını haizdir.

 

 1. d) BAYİ tarafından GÜL ELEKTRİK’e ciro, tevdi ve teslim edilen kambiyo senetlerinin cari hesaba kaydı senet bedellerinin tahsil edilmesi halinde geçerli olmak şartıyla yapılmış sayılır. Cari hesaba yazılan ancak bedeli alınamayan ticari senet BAYİ’ye geri verilerek cari hesaptan kaydı silinir.

 

 1. e) Taraflar arasında her yıl 31 Aralık tarihinde cari hesaptaki alacak ve borç kalemleri arasındaki fark tespit edilecek ve hesap özeti çıkarılacaktır. Kanuni süresi içerisinde hesap özetine itiraz etmeyen BAYİ hesap özetini ve bakiyeyi kabul etmiş sayılır.

 

 1. f) Fesih tarihinde, bu sözleşmeye bağlı olarak, BAYİ’nin GÜL ELEKTRİK adına doğmuş ve doğacak cari hesap alacağı olduğunda, bu alacağı nakit olarak ödenmeyecek ve mal olarak tediye edilecektir. Ayrıca bu bedellere fesih tarihinden sonra da faiz, kur farkı v.s. uygulanmayacaktır.
 2. g) BAYİ, sadece GÜL ELEKTRİK’e ait posu kullanacaktır. Dolayısıyla BAYİ’nin satışını gerçekleştirdiği ve GÜL ELEKTRONİK’e ait olmayan malların satış işlemi de GÜL ELEKTRİK’e ait pos üzerinden yapılacak, ürün bedelleri BAYİ’nin cari hesabına alacak olarak kaydedilecektir. Ancak söz konusu ürünlerin herhangi bir nedenle iade edilmesi halinde, GÜL ELEKTRİK’in bu ürünlerle ilgili iade işlemlerinde herhangi bir mesuliyeti yoktur. GÜL ELEKTRİK’e ait olmayan bu ürünlerin iade işlemi nedeniyle MÜŞTERİ veya BAYİ GÜL ELEKTRİK’ten herhangi bir bedel talep edemez. Ancak GÜL ELEKTRİK’in böyle bir bedel ödemek durumunda kalması halinde ödediği bedel BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecektir.

MADDE 10 : ÜRÜN TESLİMATI

 

 1. a) GÜL ELEKTRİK bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi veya üçüncü şahısların/şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı ve taşıma ücretlerinin GÜL ELEKTRİK ya da BAYİ tarafından ödenmesi konusunda karar verme yetkisi GÜL ELEKTRİK’in tasarrufundadır ve BAYİ’ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde BAYİ sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise BAYİ’ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. BAYİ üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. BAYİ üç gün içinde aramadığı takdirde, sipariş verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürünlerde ortaya çıkabilecek zarar ve yok olma riski ürünlerin GÜL ELEKTRİK’in anlaşmalı olduğu kargo şirketi vasıtasıyla teslimi halinde teslimle veya teslim edilmiş sayılmayla birlikte BAYİ’ye geçer. Ürün teslimatı BAYİ’nin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya GÜL ELEKTRİK’in anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi vasıtasıyla yapıldığı takdirde taşıma koşulları GÜL ELEKTRİK tarafından belirlenmediği için bu teslimatlarda meydana gelebilecek zararlardan GÜL ELEKTRİK sorumlu olmayacaktır.

 

 1. b) BAYİ, sistemde kayıtlı adresinin veya sistemde tanımlı şubelerinin adresleri haricinde başka bir adrese irsaliyeli teslimat istemesi halinde teslim adresini ve/veya teslim edilecek kişi bilgisini GÜL ELEKTRİK’e elektronik posta veya faks yolu ile ulaştırır. Teslim alacak kişilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kişilere teslimat yapılır, teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri kayıt altına alınır. Bu bilgiler istenilmesi durumunda BAYİ’ye temin edilir. İrsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ ürünleri teslim almış kabul edilir. Teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılır ve BAYİ tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmez. Bu şekilde yapılan teslimatların tümünün BAYİ tarafından alınmış kabul edileceğini BAYİ kabul ve beyan eder.

MADDE 11 : ÜRÜN İADESİ

 

 1. a) Ürünlerin GÜL ELEKTRİK’in anlaşmalı olduğu kargo şirketi vasıtasıyla teslimi halinde, BAYİ malların teslim edilme anında zarar, hasar ve eksiklik gibi durumların ortaya çıkması halinde çekincelerini irsaliye üzerine yazmak ve kargo şirketi yetkilisinin imzasını almak kaydı ile ürünleri aynı gün içerisinde GÜL ELEKTRİK’e iade edebilir. Ürünlerin kontrol edilmeden teslim alımı halinde sorumluluk BAYİ’ye aittir.

 

 1. b) İş bu sözleşme uyarınca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, yasal olarak tüketici vasfını haiz MÜŞTERİ’lerin, malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, GÜL ELEKTRİK tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan GÜL ELEKTRİK kendinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir ayıp içermeyen malın BAYİ tarafından iade edilmesinde malı geri alıp almamak GÜL ELEKTRİK’in ihtiyarında olup iade sırasında malın satış bedelinde bir düşüş olmuş ise GÜL ELEKTRİK dilerse iade bedelini düşürebilir ve bunu BAYİ’nin cari hesabına yansıtır.

 

 1. c) GÜL ELEKTRİK E-TİCARET sistemi üzerinden yapılmış işlemlerin iptal veya iade süreçleri GÜL ELEKTRİK tarafından yapılacaktır. BAYİ, iptal ve iade işlemleri ile ilgili taleplerini GÜL ELEKTRİK’e elektronik ortamda iletmekle yükümlüdür.

 

 1. d) İşlem iade veya iptali cari hesaba alacak kaydedildikten sonra yapılmak istenirse BAYİ ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte GÜL ELEKTRİK’in talep ettiği tarihte nakit olarak GÜL ELEKTRİK’e ödeyeceğini, iade aldığı mala karşılık MÜŞTERİ’ye iade edilecek bedelin ödemesini kendisinin yapacağını, GÜL ELEKTRİK’in MÜŞTERİ’ye karşı herhangi bir ödeme ile sorumlu tutulmayacağını, GÜL ELEKTRİK’in MÜŞTERİ’ye ödeme yapmak durumunda kalması halinde ödediği bedeli cari hesaba borç kaydedeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 1. e) GÜL ELEKTRİK ile BAYİ arasındaki cari hesapta BAYİ’nin alacaklı durumda görünmesi halinde dahi GÜL ELEKTRİK hiçbir şekilde nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ürün veya hizmet satışı ile karşılanacaktır.

 

MADDE 12 : UYGULANACAK HÜKÜMLER VE YETKİ

 

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacak olup bu sözleşme kapsamında BAYİ 6502 sayılı yasada nitelenen tüketici olarak adlandırılamaz ve tüketici haklarından yararlanamaz. İşbu sözleşmeye göre yapılan satışlar ticari satış hükümlerine tabi olup, işbu sözleşmeye göre yapılan satışlarda 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda (ve onu değiştiren kanunlar) yer alan, mesafeli sözleşmeler, kapıdan satış, kampanyalı satış, taksitli satış ve abonelik sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanamaz. GÜL ELEKTRİK’in ilgili web sitesinde bilgilendirme amacı ile yapmış olduğu tanıtımların, ürünün niteliğine ilişkin taahhüt anlamına gelmeyeceğini BAYİ peşinen kabul eder.

 

İşbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 13 : SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu sözleşme BAYİ’nin sözleşme şartlarından herhangi birini ihlal etmesi halinde GÜL ELEKTRİK’in ihlal ve fesih nedeniyle doğan her türlü zararını tazmin hakları saklı kalmak kaydıyla GÜL ELEKTRİK tarafından derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu anlaşma herhangi bir şekilde feshedildiği takdirde BAYİ kendisinde bulunan GÜL ELEKTRİK’e ait her türlü ürün, cihaz, malzeme, pano, tabela v.s. malzemeyi bir ay içinde tüm masrafları kendisine ait olmak kaydıyla GÜL ELEKTRİK’e iade edecektir.

 

GÜL ELEKTRİK İşbu sözleşmeyi herhangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak dilediği zaman sona erdirebilir. Ancak BAYİ tarafından sözleşmenin fesih edilmesinin istenmesi halinde 60 gün önceden yazılı olarak bildirim koşuluyla bu sözleşme sona erdirilebilir.

 

Sözleşmenin tüm hükümleriyle birlikte sona erdirilebilmesi için BAYİ’nin alışveriş riskinin tamamen bitmiş olması, cari hesap borcunun kapatılmış veya GÜL ELEKTRİK’in BAYİ’den herhangi bir alacağının kalmamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmenin cari hesaba ve ödemeye ilişkin hükümlerinin yürürlüğü, fesih talebi usulüne uygun olarak yapılmış olsa bile, gereken şartlar yerine gelene kadar devam eder.

 

BAYİ’nin borçlarını ödemekte acze düşmesi veya iflas etmesi halinde sözleşme kendiliğinden münfesih olur.

 

Tarafların Sözleşmeyi her zaman karşılıklı yazılı mutabakatla fesih hakkı mahfuzdur.

 

MADDE 14 : TEBLİGAT VE DAMGA VERGİSİ

 

Tarafların işbu Sözleşmede yazılı adreslerinde gerçekleşecek herhangi bir değişiklik diğer tarafa noter marifetiyle bildirilmediği takdirde mevcut adreslere yapılacak tebligatlar hukuken geçerli bir tebligatın tüm neticelerini doğuracaktır.

 

Sözleşmeden doğacak damga vergisi BAYİ tarafından ödenecektir.

 

 

GÜL ELEKTRİK TİCARET VE                                                                       BAYİ UNVAN

    SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ                          T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.